BÀI GIẢNG MÔN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH

Bất kỳ ảnh
nào cũng
được cấu
trúc từ tập
các đối
tượng đơn
giản hơn.Với các ảnh phát sinh từ đồ họa máy tính, hình dạng và
màu sắc của mỗi đối tượng có thể được mô tả riêng biệt
bằng 2 mô hình:
Giíi thiÖu
+ Tập các đối tượng hình học
cơ sở ( mô hình dựa trên đặc
trưng hình học).
Mỗi đối tượng đồ họa cơ sở
được mô tả thông qua dữ liệu về
tọa độ và các thuộc tính của nó.
Dãy các pixel (mô hình dựa
trên mẫu số hóa), đối tượng được
xây dựng từ tập các pixel....

Từ khóa: đồ họa máy tính, tài liệu đồ hoạ, tổng quan về đồ hoạ, ứng dụng đồ hoạ, công cụ đồ hoạ, kỹ thuật đồ hoạ

ppt 39 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:10/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận