Chương trình kiểm toán chi tiết của các công ty kiểm toán

Lập trang tổng hợp tài khoản tiền có,đưa ra so sánh với niên độ trước. Tiến hành kiểm tra tổng thể về các khoản tiền để đảm bảo không có dư âm hay số dư lớn bất thường trong quỹ hay trên tài khoản tiền gửi

Từ khóa: tài liệu chứng khoán, tài chính doanh nghiệp, tài liệu kế toán, Quy trình kiểm toán, tài liệu kiểm toán

pdf 57 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:10/10/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận