Ebook Tổ chức kinh doanh nhà hàng: Phần 1 - PGS.TS. Trịnh Xuân Dũng

Ebook "Tổ chức kinh doanh nhà hàng: Phần 1" trình bày nội dung qua các chương sau: chương 1 khái niệm về dịch vụ phục vụ ăn uống và nhà hàng, chương 2 phát triển hình ảnh nhà hàng, chương 3 xác định địa thế của nhà hàng, chương 4 thực đơn của nhà hàng.
Đăng nhập để bình luận