Giáo trình PowerPoint Tương tác bằng VBA

Trong thời gian gần đây việc thiết kế bài giảng tương tác với sự hỗ trợ của máy tính đang làm vấn đề quan tâm của nhiều giáo viên. Có rất nhiều phần mềm máy tính hỗ trợ thiết kế.Cửa sổ tra cứu đối tượng (Object Browser Window): hiển thị các lớp, phương thức, thuộc tính, sự kiện và hằng số có trong thư viện đối tượng và trong dự án mà người dùng vừa tạo. Ta có...

Từ khóa: kỹ năng văn phòng, thủ thuật máy tính, Microsoft Powerpoint, Microsoft office, giáo trình Powerpoint, bài giảng Powerpoint

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:10/10/2013 | Lượt xem:144 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận