HOẠT HÌNH 3D CHIỀU

3D Studio Max là một trong những chương trình giúp tạo ra và diễn các vật thể 3 chiều, cho phép lặp khung cảnh mà trong ánh sáng bỏng đổ, sự phản chiếu, hiệu ứng mưa, sương mù, lửa, khói.... được thiết kế cần thiết và cuối cùng phép xuất xuất ra các định dạng như phim...

Từ khóa: thủ thuật đồ họa , chương trình đồ họa, xử lý hình ảnh, thiết kế đồ họa, giáo trình thiết kế, hoạt hình 3D chiều, 3D Studio Max

pdf 120 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:24/09/2013 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận