OSI Protocol - Giáo trình kết nối mạng

Các Các tầng thấp nhất định nghĩa các giao thấ nhấ nghĩa các tiế tiếp vật lý và đặc trưng truyền tải điện tử. truyề tải điệ Các Các tầng giữa định nghĩa cách thức các giữ nghĩa cách thứ các thiế thiết bị truyền thông, duy trì kết nối, kiểm truyề thông, kiể lỗi và điều khiển luồng tránh việc một điề khiể luồ tránh việ hệ thống phải nhận nhiều dữ liệu hơn thố phải nhậ nhiề liệ mức xử lý của nó. Các tầng cao nhất định của nó. ...

Từ khóa: kết nối mạng, OSI Protocol , quản trị mạng, kiến thực mạng máy tính, thiết bị truyền thông

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:10/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận