Thiết kế Web

MẠng là một nhóm các máy tính kết nối với nhau. Internet là mạng của các mạng. Giao thức
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) cung cấp việc kết nối tất cả các
máy tính trên thê giới.
World Wide Web là một tập con của Internet. Nó bắt đầu như là đề án nghiên cứu cấp quốc
gia tahi phòng nghiên cứu CERN ở Thụy Sĩ.

Từ khóa: thiêt kê web dùng form , javascript, dreamweaver, html căn bản, cơ bản vê css, thẻ định dạng cáu trúc dữ liệu

pdf 131 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:10/10/2013 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận