Câu hỏi ôn tập Tài chính tiền tệ

1. Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi:
a) Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
b) Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.
c) Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.
d) Cả a) và b).
e) Có người sẵn sàng trả một số tiền để sở hữu tài sản đó.
TL: d) theo định nghĩa về “Liquidity”

Từ khóa: bài tập tài chính, lý thuyết tài chính, tài chính tiền tề, đề thi tài chính, tài chính doanh nghiệp, chi phí tài chính

doc 66 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:10/10/2013 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận