Tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ

Hội bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ định nghĩa doanh nghiệp nhỏ là một doanh nghiệp có sở hữu độc lập, hoạt động nội địa, không có vai trò chi phối trong lĩnh vực hoạt động của mình, doanh thu hàng năm dưới 3 triệu đôla, và có dưới 500 nhân viên.

Từ khóa: tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ, khởi đầu kinh doanh, tổ chức điều hành, quản lý doanh nghiệp, kinh tế quản lý, điều hành doanh nghiệp.

doc 109 trang | Chia sẻ: tailieu_bachviet | Ngày:24/09/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận